Organisatie uit de Toekomst

In de huidige wereld blijft ons gevoel van onmacht groeien, het gebrek aan controle en regie over ons leven neemt alsmaar toe, met zoveel angst, onzekerheid en zorgen tot gevolg. Tot hoever kan de regering en overheid ons helpen en ons met succes vrijwaren?

Artikelnummer: 10695-1 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

Voelgel Organisatie uit de Toekomst

In de huidige wereld blijft ons gevoel van onmacht groeien, het gebrek aan controle en regie over ons leven neemt alsmaar toe, met zoveel angst, onzekerheid en zorgen tot gevolg. Tot hoever kan de regering en overheid ons helpen en ons met succes vrijwaren? Overal lopen ook zij tegen grenzen aan, vooral grenzen van organisatie. Oplossingen zijn niet voorhanden en we blijven ver achter de feiten aan lopen.

Een nieuw soort organisatie is nodig om ons te bevrijden uit onmacht en angst. Een Wij-organisatie die onze Ego-organisatie onaantrekkelijk, zelfs overbodig, gaat maken. Het betekent Cijfers als leidend principe vervangen door het principe van Waarden is het fundament van Wij. Het betekent praktisch: kwantiteit (cijfers) in alles vervangen door kwaliteit (waarden).

De voelgel Organisatie uit de Toekomst kan, als je daarvoor kiest, de weg wijzen naar zo’n organisatie in jezelf en de overgang naar zo’n organisatie in jezelf en je leven ondersteunen. Je zal de werking, met de voelgel in handen, ervaren via nieuwe gevoelens en gewaarwordingen in jezelf. Bijzonder interessante ervaringen uit de toekomst. De toekomst in het nu.

 

Achtergrond voor een nieuwe organisatie 

Onze wereld heeft een nieuw type organisatie nodig, nu de huidige organisatie methodes niet op kunnen tegen de grote veranderingen waar de wereld aan onderhevig is. De fundamenten van organisatie scheuren en breken. De toenemende complexiteit keert zich tegen ons en maakt organisatie tot een hopeloos ingewikkelde kwestie. Kortom: wij zijn de controle aan het kwijtraken over onze samenleving en leefomgeving.

 

Hetzelfde speelt zich af in onze persoonlijke levens: verlies van controle over ons eigen leven. Enerzijds is de regeldwang uit de bocht gevlogen en zitten we in een gevangenis en doolhof van zoveel tegenstrijdige regels, waarbij reparatie een onbegonnen en onmogelijke zaak is. Anderzijds vraagt het klimaat, het milieu, het onderwijs, en kwesties als ‘MeToo’, discriminatie, racisme en geweld, om een fundamentele verandering in onze houding en ons gedrag.

 

Liberale Marktwerking en Competitie als grondbeginselen van organisatie zijn ons fataal geworden. De allesoverheersende macht van Ego dient vervangen te worden door de harmoniserende macht van Wij. Wij samen betekent een einde aan de groeiende ongelijkheid door middel van:

– de invoering van een gezamenlijk universeel basisinkomen,

– het heffen van hoge belastingen op megawinsten, aandelentransacties, vermogens en niet-duurzame energie,

– het omvormen en ontmantelen van het patent en copyright systeem waardoor het eigendomsrecht op informatie vervalt en vrijkomt voor gebruik door elk mens en elk bedrijf op aarde,

– het verdienmodel van onderwijs en gezondheidszorg doorbreken met gratis onderwijs en gratis zorg voor iedereen,

– en volledige subsidiëring en ondersteuning van alle duurzame oplossingen.

 

Individueel betekent Wij het achter ons laten van vergelijken en competitie. En daarmee het vermijden van depressie, minderwaardigheid, meerderwaardigheid, geldingsdwang, burn-outs, verslaving, etc. Onszelf vergelijken met alles en iedereen, het aandacht verzamelen op de sociale media, ons niet te stoppen grote gelijk in alles, zijn funest voor bijna alles wat goed is in ons leven. Teleurstelling, gebrek aan erkenning, gevoelens van minderwaardigheid en depressie, liggen op de loer om een aanslag te plegen op de kwaliteit van ons leven. Ons ego verraadt ons voortdurend en is tegenstrijdig met harmonie in ons leven. Waarden gaan samen met Wij en zijn de toetsstenen op onze weg naar harmonie in onszelf en ons leven 😇

Extra informatie

Soort

Buisje, Potje