Oplossing 4: Cradle-to-Cradle

– de redding van de aarde –

Aan onze VPRO de eer dat zij Nederland wakker gemaakt heeft voor het ‘Afval=Voedsel’ principe van het Cradle-to-Cradle concept (C2C)*.

Alle doemscenario’s over uitputting van de aardse rijkdommen kunnen in de prullenbak, oh nee, de papiercontainer. Als de wereld vandaag besluit alleen nog volgens C2C principes te produceren, te bouwen en te verbouwen, verdwijnen alle donkere wolken die ons bedreigen binnen een paar jaar.

Het C2C kent de volgende principes:

 

  • alles wat je produceert moet zo gemaakt zijn dat het volledig recyclebaar (herbruikbaar), liefst upcyclebaar is. Afval is voedsel voor volgende producten en niets gaat verloren.
  • bij het produceren of bouwen mogen geen milieu- belastende stoffen gebruikt worden of geproduceerd worden. Bij volledige toepassing betekent dit het einde van milieuvervuiling.
  • het gebruik van energie – duurzaam opgewekt uiteraard – dient minimaal neutraal te zijn. Beter is meer duurzame energie produceren dan je verbruikt en je blijft beter dan neutraal in het klimaatprobleem
  • alles wat geproduceerd of gebouwd wordt dient een bijdrage te zijn aan het goed van de mens en de planeet.

 

In ware vrouw termen: C2C rekent af met de leugens in producten en kiest voor volledig positief en het Geheel. Het C2C principe krijgt met glans het Ware Vrouw Keurmerk.

Wat kunnen we er ons bij voorstellen in dagelijkse dingen? De wikkel van een ijsje waarin zeldzame zaadjes van planten zitten en die binnen een uur smelt als je het in een tuin gooit.

Een prachtig voorbeeld zijn de C2C kantoren met daktuinen, kantoortuinen, een open en gezond klimaat, alles gemaakt met het geluk van de werkende persoon voor ogen, een kantoor dat niet onder doet voor de mooiste verblijven, je het gevoel geeft dat werken niet onder doet voor vakantie. Voor het eerst is elk deel van de dag leuk**.

Stel je voor C2C uitvinderscentra waar je prototypes van uitvindingen kunt realiseren, waar je hulp krijgt om van je uitvinding direct een C2C product te maken.

Waarnaast de C2C uitvindersbank staat die je uitvindings-traject kan financieren, waar men werkt voor jou in plaats van voor bonussen (want die zijn niet nodig als het werk vakantie is).

Een selfsupporting C2C innovatiecentrum dat onze toekomst vorm geeft.

Het aantal C2C ideeën is onuitputtelijk, verzin ze, deel ze, laat ze werkelijkheid worden.

En wij? De C2C ware vrouw is bewust van haar ‘voetafdruk’ bij alles wat zij koopt en doet en werkt mee aan een wereld zonder leugen, zonder extremen, een wereld die van zichzelf houdt, die van ons houdt.

P.S. C2C en EM zijn ideale partners, symbolen van de romantiek op aarde.

* Cradle-to-Cradle, Braungart en McDonough 270

** Park 20|20 Hoofddorp