Oplossing 1: Een Schone Wereld

– “An Earth Saving Revolution”-

We schreven al dat al onze problemen veroorzaakt worden door een verstoring van evenwicht. Zodra iets uit evenwicht raakt ontstaan er problemen doordat één kant het overwicht krijgt ten koste van de andere kant.

Van nature is de natuur in evenwicht en kan zichzelf uitstekend redden. Wordt het evenwicht door toedoen van mensen verstoord dan ontstaan problemen. Vervuild water door lozingen, vervuilde grond door chemicaliën, verarmde grond gevoelig voor ziekten door kunstmest, pesticiden, insecticiden en monocultuur, vervuilde lucht door uitstoot van industrieën, auto’s, maar ook – in Nederland niet onbelangrijk – dieren (vee).

Zo’n verstoring gaat altijd samen met verlies aan vitaliteit, van weerstand en de opkomst van ziekmakers, ziekte-brengers en dus ziekten.

In water zien we de opkomst van blauwalg wat in hoge doses dodelijk kan zijn, in de landbouw zien we de enorme hoeveelheden insecticiden en pesticiden die verspreid worden en onze bijenpopulaties aan het decimeren zijn, in de veeteelt zien we uitbraken van ziektes die ook voor de mens uitermate gevaarlijk kunnen zijn. En bij onszelf zien we dat door de extreme hygiëne kinderen ziekelijk worden omdat ze niet genoeg weerstand kunnen opbouwen, en bovendien gebukt gaan onder allerlei (nieuwe) overgevoeligheden en allergieën.

De vraag is natuurlijk, bestaat er een middel, een methode om evenwicht terug te brengen in de natuur, onze omgeving, onze gezondheid? Bij elk probleem staat onze industrie te springen om een oplossing aan te bieden, chemisch dan wel farmaceutisch en als het moet een nieuwe technologie. Niet zelden creëert de oplossing een volgend probleem. Altijd zijn er altijd neveneffecten, bijwerkingen soms erger dan de kwaal en zijn er mensen die jarenlang vechten om hun probleem op de kaart te krijgen. De kunst om harmoniserende producten te ontwikkelen hebben we – in het algemeen – niet geleerd, zelfs niet geprobeerd. Vrijwel altijd kleeft er iets aan wat net ook de andere kant bloot legt en meebrengt.

Een echte oplossing is echter zelden ingewikkeld. De natuur weet al een miljard jaar te overleven en heeft voor elk probleem een oplossing gevonden die haar weer verder brengt. De natuur lijkt al zolang fan van Cruijff te zijn !

De oplossing die de natuur al zolang kent ontstaat bij het begin van het leven, de micro-organismen – het eerste leven op aarde. Micro-organismen treffen we overal en bij alles aan en zijn onontbeerlijk om evenwicht te bewaren en te beschermen. Zij kunnen elk probleem in het milieu oplossen door evenwicht te herstellen.

Micro-organismen worden al 100 jaar in waterzuivering gebruikt! Gooi genoeg van de juiste micro-organismen in vervuild water en het wordt weer schoon. Geen last meer van algen, blauw of groen. Algen zijn namelijk het symptoom dat het waterklimaat uit evenwicht is.

Vermeng ze met aarde samen met Bokashi (een Japanse term voor gefermenteerd organisch materiaal) en je kunt zonder kunstmest en chemische insecticiden en pesticiden biologische landbouw uitvoeren. Zelfs de vergiftiging van grond kan in korte tijd door micro-organismen ongedaan worden gemaakt en weer bebouwd worden.

Geef ze aan het vee en je hoeft geen of nauwelijks antibiotica meer te gebruiken. De dieren leven een stuk gelukkiger en het voorkomt bovendien de meeste ziekten omdat het de weerstand sterk verbetert.

Neem ze zelf en je darmflora waar 70% van je weerstand tegen ziekten vandaan komt, vindt zijn balans terug.

Een Japanse onderzoeker, Professor Higa*, ontdekte dat van alle micro-organismen op aarde 5% een evenwicht-brengende functie heeft, een andere 5% een afbrekende, maar ook ziekmakende functie heeft en dat de overige 90% achter de leider aan loopt. Het zijn net mensen.

Als je nu de evenwicht-brengers toevoegt aan een situatie van onbalans dan keert het evenwicht terug doordat de afbrekers hun macht verliezen.

Interessant is dat daar waar de evenwicht-brengers de overhand hebben, de afbrekers niet kunnen groeien. Zo heeft de natuur dat geregeld. De wetenschap noemt dit het dominantie principe of competitieve exclusie (de ene kan er niet zijn als de andere er is).

Het product met een leger aan positief werkende, fermenterende micro-organismen noemde hij EM – Effectieve Micro-organismen. Hij vond het belang voor de mensheid zo groot dat hij geen patent aanvroeg en de technologie gratis aan de mensheid gaf. Wat een held!

In 200 landen wordt EM gebruikt en in 50 landen geproduceerd waaronder Nederland. Een paar duizend boeren in Nederland zijn al overgestapt op deze milieuvriendelijke en milieu- ondersteunende, biologische methode. Veel hovenierbedrijven zijn ook begonnen om hun tuinafval met EM te fermenteren in plaats van te composteren. Fermenteren gaat tweemaal zo snel als composteren en de voedingswaarde voor de grond ligt veel hoger dan bij compost. Omdat de EM micro-organismen op de langere termijn ook plastic kunnen afbreken, zou het verstandig zijn om het bij vuilstort en vuilstortbergen te gebruiken.

Het EM-producerende bedrijf Agriton uit Noordwolde heeft twee producten voor de consument ontwikkeld. MicroFerm, een oplossing met actieve micro-organismen die je kunt gebruiken om je keukenafval en tuinafval te fermenteren tot Bokashi voor de tuin, om het huis schoon te maken en ramen te wassen, om de vijver helder en zonder alg te krijgen en om zelf als super- probioticum in te nemen (dat laatste zeggen ze niet, maar wij de schrijfsters drinken dit al vele jaren met goed gevolg voor onze gezondheid en weerstand).

Het tweede product heet Wipe&Clean. In wezen niet veel verschillend van MicroFerm maar wel helder van kleur en geur. Een mooier schoonmaakmiddel bestaat er niet. Bijzonder effectief en zonder foute bijeffecten. Je kunt het zelfs met goed gevolg weggooien. Het is ook het enig bestaande schoonmaakmiddel dat je zonder schadelijke effecten kunt drinken. Het is zelfs gezond! Voor absolute veiligheid en puur gemak. Ideaal voor gezinnen met kinderen.

Er zit nog een bijzonderheid aan. Gewone schoonmaak-middelen maken alles dood. Maar al die dode bacteriën zijn weer voedsel voor de volgende generatie bacteriën en ze kunnen resistent worden. Er hoeven er maar een paar te overleven en binnen een dag zijn ze weer met z’n miljoenen of miljarden.

Wipe&Clean maakt niets dood, maar zorgt ervoor dat foute bacteriën niet kunnen groeien, wat veel effectiever en veel gezonder is.

In plaats van een voortdurende dreiging van opgroeiende en potentieel ziekmakende bacteriën, heb je met Wipe&Clean een keuken met helpers die de zaak veel langer schoon en geurloos houden.

In België wordt het inmiddels in ziekenhuizen gebruikt om de MRSA bacterie het zwijgen op te leggen. De goede micro- organismen zijn echte levensredders.

Waarom zijn deze producten niet alom bekend, zul je je afvragen? In ons boek staan veel mogelijke antwoorden. Het is onze keuze, jouw keuze om voor een schone wereld te zorgen.

De EM producten kun je vinden in de EMwinkel: www.emwinkel.nl

* http://www.eminfo.nl/HuisEnTuinBrochNLweb.pdf