Niet kunnen inloggen?

Let op! U kunt niet meer inloggen als uw account gedeactiveerd is. Dit doen we als u binnen 1 maand na activatie geen bestelling heeft gedaan. Is uw account gedeactiveerd en u wilt een bestelling doen, stuur ons dan een email of bel ons, zodat we uw account kunnen activeren.

Ook kan het zijn dat u het verkeerde wachtwoord heeft gekozen. Kies dan voor de optie ‘Uw wachtwoord vergeten?’. U krijgt een email waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen.

Mochten bovenstaande oplossing niet helpen, neem dan telefonisch (036 534 86 10) of per email contact met ons op.