EM en de (zwem)vijver

Voor een gezonde, zuivere en schone vijver adviseren we het volgende:

Microferm
Door het gebruik van Microferm in de vijver kunt u de waterkwaliteit op een biologische manier sterk verbeteren. De Effectieve Micro-organismen helpen bij de omzetting van organisch materiaal (bodemslib, uitscheiding van vissen) naar voedingstoffen voor de vijverplanten en voorkomen zo rotting. In vijvers met een zwak microbieel klimaat worden de geproduceerde tussenproducten (ammoniak en nitriet) eerder traag omgezet. Het is van groot belang dat deze stoffen in lage concentratie voorkomen. Ammoniak en nitriet hebben namelijk een negatieve invloed op de visgezondheid. Met Microferm integreert u een grote gezonde flora in uw vijver. Ammoniak en nitriet worden zo sneller geneutraliseerd en het gevormde nitraat dat als eindproduct ontstaat, blijkt een ideale voedingsbron voor vijverplanten. Er ontstaat een biologisch evenwicht waardoor de waterkwaliteit een enorme boost kent.

Gebruik 10 liter Microferm per jaar per 10 m3 water. Indien u vissen heeft kunt u deze hoeveelheid in fases toevoegen met een tussenpose van twee weken. Microferm gebruikt namelijk ook zuurstof uit het water.
Observeer het water. Pas Microferm weer toe als u merkt dat het water uit balans lijkt te raken.

EM vijver
EM-vijver bevat een hoge concentratie aan fototrofe bacteriën die in competitie treden met de algen.
Gebruik 0,5 liter EM Vijver per 10 liter Microferm bij 10m3 water.

Goed verspreiden
Zowel de EM vijver als de Microferm raden we aan om te verdunnen in een emmer (een gieter mag ook als dat makkelijker te verdelen is) en deze goed te verdelen over uw vijver. Dit is belangrijk, omdat de EM-micro-organismen niet beweeglijk zijn en zich slechts over micro afstanden bewegen. Zeker in stilstaande wateren.

EM Bokashi kleiballen
Deze gefermenteerde ballen leveren een goede microbiële diversiteit in het vijverwater en zorgen dat het bodemsediment/modder/slib reduceert. De Bokashi-vijverballen werpt u gewoon in het water, ze zinken en vallen op de bodem langzaam uit elkaar. Toepassen in het voorjaar tot najaar.
Gebruik 1 Bokashi-vijverbal per 1 m2 bodemoppervlakte. U kunt dit 1 á 2 keer per jaar toevoegen.

EM-X Keramiek pijpjes type K (grijs) * optioneel
Optioneel maar zeer aan te raden zijn EM-X Keramiek pijpjes. Door middel van het EM herstellende/rectificerende/harmoniserende resonantieveld van de pijpjes, krijgt het water zijn oorspronkelijke natuurlijke en gezonde structuur weer terug en behoudt dit. Aanwezig chloor vervliegt en vuile stoffen in het water worden door de antioxiderende werking ontbonden en afgebroken.
Een zakje van 500 gram is voldoende voor 10 m3 water. Hang de pijpjes in stevige netjes op diverse plekken in de vijver. U kunt ze ook aan een touw rijgen en op diverse plekken in de vijver plaatsen. Heeft u een pomp of stroming, zorg dan dat dit water langs de EM-X Keramiekpijpjes stroomt.

Last van algen?
Dit komt doordat de verhouding van nitraten en fosfaten uit balans is. Een teveel aan nitraat en u krijgt groenalg, een teveel aan fosfaat en u krijgt blauwalg.

Last van groenalg?
Verdeel EM met stro in netjes in het water. Bacterieën willen stro verteren en gebruiken nitraat uit het water als voedings/energiebron.

Last van blauwalg?
Gebruik Zeeschelpenkalk. Kalk buffert en laat het Fosfaat neerslaan op de bodem. Begin met 1 kg per m2 en verspreid dit over de bodem van de vijver.

TIP: Een UV lamp werkt desinfecterend en heeft dus ook een negatieve werking op de effectieve micro-organismen aanwezig in de Microferm!