De Reclame Code Commissie over voel-gels

26-04-2012 | De Reclame Code Commissie (RC) kreeg onlangs een klacht dat op onze website de voel-gels Hulp bij Anorexia, Hulp bij Autisme en Hulp bij Depressie staan, terwijl er geen wetenschappelijk bewijs voor hun werking genoemd wordt.De RC heeft ons benaderd met deze klacht en ons om commentaar gevraagd.

Wij hebben geschreven dat wij de voel-gels niet aanprijzen als geneesmiddelen, maar als hulpmiddelen en dat wetenschappelijk bewijs daarom niet vereist is. En terzijde dat bij geneesmiddelen die wetenschappelijk onderzocht zijn en goedgekeurd, het niet zo is dat zij bij iedereen werken, terwijl die indruk wel gewekt wordt.

De RC was het eens dat de voel-gels hulpmiddelen zijn en geen geneesmiddelen, maar meende echter dat bij ernstige aandoeningen als Anorexia, Autisme en Depressie niet de indruk mag worden gewekt dat de voel-gels deze aandoeningen verhelpen en dat onze teksten in dat verband misleidend kunnen zijn.Het is niet onze bedoeling om in wat voor zin ook misleidend te zijn.

Wij hebben de teksten daarom inmiddels aangepast. Wij zullen de komende tijd meer teksten verduidelijken.

Interessant in deze is dat de klacht niet kwam van iemand die een voel-gel had gekocht en getest.Wij hebben tot nu toe geen klachten ontvangen dat de voel-gels niet zouden werken, in tegendeel. Wij zullen daarom reacties op de voel-gels bij de respectievelijke voel-gel plaatsen.